Kalendarium 2022:
(vid ev intresse av kurser som är fullbokade finns möjlighet att komma på väntlista)

11 - 13 Feb Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

18 - 20 Feb Supervision - IoPT Online (FULLBOKAD)


26 - 27 Feb Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

11 - 12 Mars Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

13 - 14 Mars Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

16 - 17 Mars Supervision - IoPT Online (FULLBOKAD)

19 - 20 Mars Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

24 Mars FEb Intentionsmetoden - IoPT Online 

1 - 2 Apr Intentionsmetoden - IoPT Online 

3 - 4 Apr Intentionsmetoden - IoPT Online 

8 - 10 Apr Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

21 Apr Intentionsmetoden - IoPT Online 

23 - 24 Apr Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

29 Apr - 1 Maj Supervision - IoPT Online (FULLBOKAD)

6 - 7 Maj Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

8 - 9 Maj Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

11 - 12 Maj Supervision - IoPT Online (FULLBOKAD)

14 - 15 Maj Intentionsmetoden - IoPT Online 

19 Maj Intentionsmetoden - IoPT Online 

3 - 5 Jun Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

11 - 12 Jun Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

17 - 18 Jun Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

19 - 20 Jun Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

29 - 30 Jul Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

31 Jul - 1 Aug Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

6 - 7 Aug Intentionsmetoden - IoPT Online

10 - 11 Aug Supervision - IoPT Online (FULLBOKAD)

19 - 21 Aug Supervision - IoPT Online (FULLBOKAD)

25 Aug Intentionsmetoden - IoPT Online 


27 - 28 Aug Intentionsmetoden - IoPT Online  (FULLBOKAD)

2 - 3 Sept Intentionsmetoden - IoPT Online 

4 - 5 Sept Intentionsmetoden - IoPT Online  

9 - 11 Sept Intentionsmetoden - IoPT Online  (FULLBOKAD)

15 Sept Intentionsmetoden - IoPT Online  

30 Sept - 1 Okt Intentionsmetoden - IoPT Online  (FULLBOKAD)


2 - 3 Okt Intentionsmetoden - IoPT Online, (FULLBOKAD)

13 Okt Intentionsmetoden - IoPT Online 

 19 - 20 Okt Supervision - IoPT Online (FULLBOKAD)

4 - 5 Nov Intentionsmetoden - IoPT Online  

6 - 7 Nov Intentionsmetoden - IoPT Online  

10 Nov Intentionsmetoden - IoPT Online

18 - 20 Nov Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

25 - 27 Nov Supervision - IoPT Online  (FULLBOKAD)

2 - 3 Dec Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

4 - 5  Dec Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

8 Dec Intentionsmetoden - IoPT Online


14 - 15 Dec Supervision - IoPT Online  (FULLBOKAD)