Kalendarium 2021:

(vid ev intresse av kurser som är fullbokade finns möjlighet att komma på väntlista)

31 Jul - 1 Aug Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

7 - 8 Aug Intentionsmetoden - IoPT Online, skandinavisk talande (FÅ PLATSAR KVAR)

13 - 14 Aug Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

15 - 16 Aug Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

21 - 22 Aug Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)


28 - 29 Aug Intentionsmetoden - IoPT Online, skandinavisk talande (FÅ PLATSAR KVAR)

4 - 5 Sept Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

8 - 12 Sept Intentionsmetoden - IoPT Online  (FULLBOKAD)


2 - 3 Okt Intentionsmetoden - IoPT Online, skandinavisk talande (FULLBOKAD)

9 - 10 Okt Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

 15 - 16 Okt Intentionsmetoden - IoPT Online (EN PLATS KVAR)

 17 - 18 Okt Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

30 - 31 Okt Intentionsmetoden - IoPT Online, skandinavisk talande (EN PLATS KVAR)

3 - 7 Nov Intentionsmetoden - IoPT Online  (FULLBOKAD)

13 - 14 Nov Intentionsmetoden - IoPT Online  (FULLBOKAD)

27 - 28 Nov Intentionsmetoden - IoPT Online, skandinavisk talande (FÅ PLATSAR KVAR)

4 - 5 Dec Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)

11 - 12 Dec Intentionsmetoden - IoPT Online, skandinavisk talande (FULLBOKAD)

18 - 19 Dec Intentionsmetoden - IoPT Online (FULLBOKAD)