Kursledare:

Lisa Sharya Helsinghof
- IoPT-lärare med licens baserad på Prof. Dr. Franz Rupperts utbildningskoncept

- IoPT-Traumaterapeut och veileder/handläggare NTF (Norsk Traumeterapeut forening)
- Egen praxis som lärare och traumaterapeut och veileder/handläggare IoPT, leder grupper i Sverige, Norge og Danmark live/zoom samt på egen kursgård i Dalarna, Sverige.
- Med lärare vid IoPT Norge - Institutt for Traumearbeid.

- Utbildad vid IoPT Norge - Institutt for Traumearbeid.
-Går fortlöpande Franz Rupppets internationella vidaregående utbildning i Munchen.