Terapi

Metoden som vi använder inom IoPT kallas för Intentionsmetoden, där personen som önskar jobba med denna metod sätter upp en egen resonansprocess (tidigare kallad konstellation). För att sätta upp en resonansprocess får klienten först och främst överväga syftet med sin intention:

- Vad önskar jag uppnå med terapin
- Vad är mitt mål
- Vad vill jag titta närmare på
- Vad är nästa steg för mig i terapin
 
Intentionsmetoden är en effektiv metod för personlig utveckling och psykoterapi. Metoden gör det möjligt att bearbeta, hantera och förstå vad som hindrar dig från att leva ett bra liv. Du kommer mer och mer i kontakt med ditt sunda jag och kan bättre och bättre leva som den du verkligen är.


Teman som kursdeltagare ofta tar upp:

– Svårigheter i relationer, privata eller på jobb
– Sömnbesvär
– Oförklarliga kroniska åkommor eller smärtor
– För lite energi
– Nedstämdhet
– Koncentrationsbesvär
– Svårigheter att fatta beslut
– Hyperaktivitet
– Oro, ångest
– Sexuella funktionsnedsättningar


Trygg och långvarig bearbetning av trauman

Under bearbetning av trauman är det viktigt att klienten är trygg och får jobba i eget tempo. Intentionsmetoden, tillsammans med våra etiska riktlinjer, ser till att man kan utveckla och förstärka sina sunda delar, genomskåda och hitta alternativ till överlevnadsstrategierna och bearbeta trauman inom trygga ramar. På detta sätt kan man ta steg mot ökad frihet.

Forskning och erfarenhet har visat att trauman går i arv när de inte bearbetats. Dina utmaningar kan med andra ord ha sitt ursprung i händelser som dina föräldrar eller mor- och farföräldrar har varit utsatta för. Även de problem dina barn har kan ha sin rot i upplevelser som ligger längre bak i släkten.
 

Franz Rupperts licenserade utbildning till IoPT-traumaterapeut

IoPT – identitetsorienterat Traumateori och-terapi

På bakgrund av etablerade teorier och egen forskning samt praxis har Franz Ruppert utvecklat ett teoretiskt ramverk vilket han kallar Identitetsorienterat Traumateori – IoPT.

Vem är jag – vad vill jag?
Är jag vi?
Hur utvecklas identitet?

Vad hindrar oss människor från att utveckla vår identitet? Vad leder oss in i överlevnadsstrategier som identifiering, symbiotiska invecklingar och attributen (familj, religion, nation, kultur, sport, jobb….), ofta från tidligt i livet, på så sätt att vi änder upp som samhälle som är rädda för personlig identitet och som gör mycket för att förhindrar den – utan att vara klar över att vi konstant skadar oss själva?
Jag-funktionen tillsammans med viljes -funktionen är av största betydelse inom identitetsutveckling. Hur samspelar ett sunt jag och en sund vilja med varandra? Vad händer när överlevnads-jag-representationen, tillsammans med viljan-till-att-överleva programmet bestämmer eller påverkar vårt beteende? Dessa grunnliggande mönstra vill bli utforskat i detalj genom utbildningen.
 

Teoretiskt ramverk

Utbildningen bygger på Prof. Dr Frantz Rupperts teoretiska ramverk inom en Identitetsorienterat Traumateori – IoPT. Under de senaste 30 åren har Frantz Ruppert forskat och arbetat med utvecklingspsykologi och anknytningsteori vid universitetet i München.

Syftet
Syftet med utbildningen är att få en grundlig insikt i Prof. Dr Frantz Rupperts banbrytande teori och koncepter inom identitetsutveckling och hur trauman påverkar identitetsutvecklingen. Detta inkludera utvecklingen av vår fria vilja samt alla andra psykiska strukturer inklusive kroppens utveckling och växt. Där vill bli undervisat i de olika traumatyperna, deras karakteristiker samt hur man läker psykiska splittringar efter traumatisering.


Grundutbildning

Första steget är grundutbildningen som bestar av 8 moduler på var 2 dagar. Utbildningen ger en införing i de grundläggande begreppen och modeller inom Frantz Rupperts teori och metod: Resonansprocesser med Intentionsmetoden IoPT.
Grundutbildningen passar för alla som önskar utveckla en sundare identitet, bearbeta och läka egna teman samt få insikt i teori och metod enligt den senaste utvecklingen inom trauman, i båda teorin och praxis.

Kostnad pr modul: 3800 inkl halvpension och boende (max 12 deltagare)/2800 på zoom (max 8 deltagare).
För ytterligare information och anmälan: e-mail: sharya@hotmail.se eller SMS: 0701510247
 

Vidareutbildningen

Vidareutbildningen är för de som har gått grundutbildningen och önskar fortsätta till IoPT-traumaterapeut.
Vidareutbildningen består av 8 moduler på var 3 dagar. Utbildningen ger en grundlig kunskap inom integrerat trauma- och utvecklingsteori, införing i nya begrep som gör det möjligt att förstå de sammansatta svårigheter man kan möta hos klienter, och hur dessa svårigheter kan utforskas och bearbetas. På vart modul ges ett föredrag inom teorin och metoden, och deltagarna har möjlighet för egen process i Resonansmetoden.
Även på vidareutbildningen är huvudsyftet att utveckla egen identitet, bearbeta och läka egna teman vilket är det viktigaste fundament för om du sedan önskar gå vidare att bli terapeut.

Kostnad pr modul: 4800 inkl halvpension och boende (max 12 deltagare)/4000 på zoom (max 8 deltagare).
För ytterligare information och anmälan: e-mail: sharya@hotmail.se eller SMS: 0701510247
 

Modulen

Det primära i utbildningen är resonansprocesserna, genom vilka vi lär mest. På varje modul vill det bli gett ett föredrag med följande topics:

Modul 1: Generelle aspekten inom Identitets orienterat Traumateori och -terapi IoPT
Modul 2: Psyken och vad är ett psykiskt trauma
Modul 3: Tidliga trauman - identitet, identifiering och tilläggsidentiteter
Modul 4: Identitetstrauman
Modul 5: Sexualitet och traumatisering av sexualiteten
Modul 6: Offer och förövare dynamiken
Modul 7: Kärlighet, anknytning och kärlekstrauma
Modul 8: Sammanfattning. Utdelning av diplom